JН 355-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 355-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 355-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 355-18-O

 Додатно појашњење за ЈН 355-18-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 355-18-O

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 355-18-O

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 355-18-О

Одлука о додели уговора и обустави поступка за ЈН 355-18-О

Обавештење о обустави п. 18 ЈН 355-18-О

Обавештење о обустави п. 20 ЈН 355-18-О

Обавештење о обустави п. 24 ЈН 355-18-О

Обавештење о обустави п. 28 ЈН 355-18-О

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.1.1, 25,27

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.4,5,12

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.29

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.3,10,11,21,23

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.16,26

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.30

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.1.2, 31

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору JН 355-18-О, п.8