ЈН 354-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 354-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ендоскопских акцесорија и средстава за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 354-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 354-18-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 354-18-О

Обавештење о обустави пartijе 7 ЈН 354-18-О

Обавештење о обустави пartijе 24 ЈН 354-18-О

Обавештење о обустави пartijе 25 ЈН 354-18-О

Обавештење о обустави пartijе 28 ЈН 354-18-О

Обавештење о обустави пartijе 29 ЈН 354-18-О

Обавештење о обустави пartijе 33 ЈН 354-18-О

 Обавештење о закљученом уговору JН 354-18-О,п. 32

Обавештење о закљученом уговору JН 354-18-О,п.17,26,30,31

Обавештење о закљученом уговору JН 354-18-О,п. 4,6,18,23,27

Обавештење о закљученом уговору JН 354-18-О, Ogranak Olympus