363-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 363-18-O – Стручни надзор над реконструкцијом и санацијом система канализације на северном делу парцеле 7569/1 Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU