Месец: март 2019.

44-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: Набавка ентералне хране за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 52-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 52-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за МЕДРАД пумпу АВАНТА за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 52-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 52-19-O Одлука о додели уговора за поступак

33-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 33-19-O – Извођење радова на адаптацији простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE

40-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 40-19-O – Стручни надзор над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE

39-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 39-19-O – Стручни надзор над постављањем напојних енергетских каблова за апарат за магнетну резонанцу и ЦТ апарат у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

20-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 20-19-O – Набавка агрегата за потребе Одељења дијализе ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE DODATNO POJAŠNJENJE 2 IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O

JН 47-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 47-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 47-19-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 47-19-П Одлука о додели уговора за ЈН

34-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 34-19-O – Извођење грађевинских радова на постављању напојних енергетских каблова и уградњу нових каблова за апарат за магнетну резонанцу и ЦТ апарат у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA

36-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 36-19-O – Извођење радова на адаптацији простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Претходно обавештење

Претходно обавештење: Набавка медицинске опреме за 2019. годину Prethodno obaveštenje za medicinsku opremu

Top