Месец: јануар 2020.

2020-ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Услуга текућег (редовног) одржавања и поправки у свим објектима у Клиничком центру Војводине. (прегледи, поправке, одржавање објеката, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашне столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме идр).

2020- Prethodno obaveštenje – tekuće održavanje

374-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 374-19-O –Лаптоп рачунар у циљу реализације пројекта „Прва мамографија“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

373-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 373-19-O – Технички пријем објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију  и терапију бола ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE

349-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 349-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ACOMA“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1

346-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 346-19-M – Годишње одржавање сервера марке HP и FLEX шасије и сервера марке IBM у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA

366-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 366-19-О – Надоградња система за дигитално одржавање медицинске опреме ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O

369-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 369-19-М – Лиценце за прављење резервних копија за потребе свих ОЈ Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 369-19-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 PRVA IZMENA KONKURSNE

ЈН 370-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 370-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман акутног можданог удара и компликација ендоваскуларних процедура за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН

365-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 365-19-О – Поправка-репаратура видеогастроскопа “GIF-H 185“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 376-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 376-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг лека са Д Листе лекова – adrenalin hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 376-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

Top