ЈН 370-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 370-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман акутног можданог удара и компликација ендоваскуларних процедура за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 370-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 370-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 370-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 370-19-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 370-19-О,п.2