Месец: јул 2020.

220-20-0

ЈАВНА НАБАВКА: 220-20-O – Технички пријем објекта Клинике за интерне болести ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN Odluka o dodeli   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

187-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 187-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме  произвођача SÖRING-Немачка ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

224-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 224-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ELLEX“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI 224-20-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

223-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 223-20-О – Преглед, испитивање, монтажа и пуштање у рад са уградњом неопходних резервних делова медицинске опреме на Клиници за гинеколигију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA

ЈН 404-1-110/20-3 Oригинални и иновативни лекови

  Обавештење о закљученом уговору бр. 20-341-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-342-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-343-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-344-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-345-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-423-2-ЦМ Обавештење о закљученом

ЈН 214-20-ОП

ЈАВНА НАБАВКА БР: 214-20-ОП ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сонди за радиофреквентну технику и сонди за microwave технику у циљу реализације Програма унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА

209-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 209-20-М – Документација неопходна за добијање дозволе Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије за употребу мобилног мамографа, у циљу реализације пројекта „Прва мамографија“. ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV

ЈН 208-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имунохроматографских тестова за одређивање дрога за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру  Клиничког центра Војводине – токсиколошка лабораторија ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење

219-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање опреме произвођача “Zimmer“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА  ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

221-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 221-20-M – Сервис штампача и мултифункцијских штампача ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top