223-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 223-20-О – Преглед, испитивање, монтажа и пуштање у рад са уградњом неопходних резервних делова медицинске опреме на Клиници за гинеколигију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI 223-20-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU