ЈН 208-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имунохроматографских тестова за одређивање дрога за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру  Клиничког центра Војводине – токсиколошка лабораторија

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 208-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 208-20-O

Одлука о додели уговорa y поступку ЈН бр. 208-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 208-20-O