209-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 209-20-М – Документација неопходна за добијање дозволе Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије за употребу мобилног мамографа, у циљу реализације пројекта „Прва мамографија“.

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU