ЈН 36-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 36-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за неурохирургију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 36-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 36-16-O

Odluka o dodeli ugovora 36-16-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 36-16-O,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 36-16-O,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 36-16-O,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 36-16-O,п.2