38-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 38-16-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка металних ендотрахеалних канила за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 38-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 38-16-O

Odluka o dodeli ugovora 38-16-O

 Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 38-16-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 38-16-О