42-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-16-O 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка metilensko plavo 1%, 10ml  за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 42-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 42-16-O

Odluka o dodeli ugovora 42-16-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 42-16-О