ЈН 43-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за терапијску измену плазме за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 43-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 43-16-O

 Oдлука о додели уговора ЈН 43-16-О

Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 43-16-О