ЈН 41-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова-sugamadeks 2ml (100mg/ml) за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 41-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 41-16-O

Додатно појашњење за ЈН 41-16-O

 Odluka o dodeli ugovora 41-16-O

Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 41-16-О