JN 136-13-M

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-13-М

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка апарата за вакуумску биопсију дојке за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине

 

ВРСТА ПОСТУПКА:  поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 136-13-M

 Odluka o obustavi 136-13-M