JN 137-13-M

ЈАВНА НАБАВКА БР: 137-13-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка базичних инструмената за Службу операционих сала у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 137-13-M

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ: Dodatno pojašnjenje za JN 137-13-M

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ: Odluka o obustavi 137-13-M