ЈН 241-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 241-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 241-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-13-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-13-O, п.2