ЈН 242-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих ампулираних лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 242-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 242-13-О

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-13-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-13-О, п.2