ЈН 233-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 233-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка aпарата за детекцију малигних ћелија меланома (метастаза) у лимфним чворовима за потребе Клинике за пластичну и реконстуктивну хирургију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 233-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 233-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 233-13-О