JН 228-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 228-13-П 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова и нерегистрованих лекова ван Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација за ЈН 228-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели уговора за ЈН 228-13-П-диг.коп

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 228-13-П, партија 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 228-13-П, партија 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 228-13-П, партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 228-13-П

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 228-13-П

Обавештење о обустави пartije 6, ЈН 228-13-П