ЈН 95-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 95-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка видео гастроскопa и видео колоноскопа за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 95-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 95-16-O

Odluka o dodeli ugovora 95-16-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 95-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 95-16-О,п.2