80-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:80-16-O – сервисирање плазма стерилизатора и лепилица „HAWO“ у Служби операционих сала хирургије и на Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 80-16-O

ODLUKA O DODELI UGOVORA 80-16-O