ЈН 96-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 96-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка електричних моторних система са припадајућим додацима за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 96-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 96-16-O

Odluka o dodeli ugovora 96-16-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 96-16-О