ЈН 100-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 100-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 100-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 100-16-O

Додатно појашњење за ЈН 100-16-O

Odluka o dodeli Ugovora 100-16-O

 Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 100-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 100-16-О