ЈН 235-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 235-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка 8-капиларног апарата за ДНК анализу за потребе Центра за судску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 235-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 235-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 235-13-О