ЈН 232-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 232-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка моторних система (три комплета) за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 232-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 232-13-O

Додатно појашњење 232-13-O (1)

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 232-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 232-13-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 232-13-О, п.3