ЈН 128-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 128-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за укључење и искључење пацијената на дијализи за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 128-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 128-16-O

Odluka o dodeli Ugovora 128-16-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 128-16-О