ЈН 129-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 129-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенса Standard human plasma за Sysmex CA620, за потребе Ургентне лабораторије КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 129-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 129-16-О

Odluka o dodeli Ugovora 129-16-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 129-16-O