ЈН 130-16-0

ЈАВНА НАБАВКА БР: 130-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенса DEFOAMER за апарат ADVIA 2120, за потребе центра за лабораторијску медицну Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 130-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 130-16-О

Odluka o dodeli Ugovora 130-16-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 130-16-O