92-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 92-16-M – Сервис лифтова у Клиничком центру Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 92-16-M

dodatno pojašnjenje 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 92-16-M –

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

odluka o dodeli ugovora 92-16-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU