ЈН 134-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 134-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за перкутану трахеотомију и оро-назалних маски за потребе  Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 134-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 134-16-O

Odluka o dodeli Ugovora 134-16-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 134-16-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 134-16-О,п.1