ЈН 135-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 135-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка полидиоксанона за потребе  Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 135-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 135-16-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 135-16-O

 Odluka o dodeli Ugovora 135-16-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-16-О