ЈН 244-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 244-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске oпреме за потребе Клинике за очне болести у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 244-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 244-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 244-13-О, п.3

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 244-13-О

Обавештење о обустави пartije 2, ЈН 244-13-О

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 244-13-О