ЈН 149-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 149-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка кохлеарних импланта за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 149-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 149-16-O

Odluka o dodeli ugovora 149-16-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 149-16-О