ЈН 161-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 161-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка вокалних протеза за потребе КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 161-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 161-16-O

Odluka o dodeli ugovora 161-16-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 161-16-О