ЈН 248-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог ампулираног антибиотика са Б Листе лекова – metronidazol 500 mg/100 ml 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 248-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Конкурсна документација за ЈН 248-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 248-13-О