240-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 240-13-O Сервисирање и генерални ремонт лифтова у објекту Поликлинике Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Otvoreni postupak

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Konk. dok. 240-13-O

Dodatno pojašnjenje broj 1 – JN 240-13-O

 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ