ЈН 177-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 177-16-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 177-16-П

 Odluka o dodeli ugovora 177-16-P

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-16-П,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-16-П,п.5

 Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 177-16-П

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 177-16-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-16-П,п.3