ЈН 186-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 186-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка шаржера за полуаутоматски клип апликатор за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 186-16-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 186-16-П

 Odluka o dodeli ugovora 186-16-П

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 186-16-П