ЈН 215-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ceтова за торакалну дренажу  за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 215-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 215-16-O

Додатно појашњење бр. 1

Додатно појашњење бр. 2

 Одлука о додели уговора за ЈН 215-16-О

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-215-16-О