ЈН 213-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка игала за биопсију и аспирацију коштане сржи за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 213-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 213-16-O

odluka-o-dodeli-ugovora-213-16-o

Обавештење о закљученом уговору 213-16-О