JН 227-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 227-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка потрошног материјала за Центар за радиологију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда ЈН 227-16-П

 Одлука о додели уговора ЈН 227-16-П

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-227-16-П-п.1.

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-227-16-П-п.2