Позив за дијалог

ВРСТА ПОЗИВА:

Позив за дијалог у вези истраживања тржишта и планирања набавке резервних делова за комплетну радиолошку опрему /медицинска средства-апарате и уређаје / на свим локацијама-организационим јединицама наручиоца КЦ Војводине, а који се односе на инвестиционо улагање

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:Позив за дијалог

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА: zapisnik-sa-sastanka