ЈН 225-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 225-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка воска за кости, коштаног цемента, заменица можданица и материјала за краниотом „AESCULAP“ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 225-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација ЈН 225-16-О

odluka-o-dodeli-ugovora-225-16-o

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-225-16-Оп.3.

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-225-16-Оп.4.

 

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-225-16-Оп.1

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-225-16-Оп.2