ЈН 241-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка средства за обраду инструмената за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Позив за подношење понуда ЈН 241-16-П

 odluka-o-dodeli-ugovora-241-16-p

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-241-16-П

 Odluka o izmeni ugovora JN 241-16-П