ЈН 240-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 240-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка подлога за хемокултуру и хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка ЈН 240-16-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 240-16-П

 odluka-o-dodeli-ugovora-240-16-p

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-240-16-П