01-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 01-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка уградног остеосинтетског и фиксационог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Позив за подношење понуда ЈН 01-17-П

Одлука о додели уговора 01-17-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 01-17-П,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 01-17-П,п.2