ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ-Сервисирање, одржавање и набавка резервних делова за медицинску опрему инсталирану у Клиничком центру Војводине

PRETHODNO OBAVEŠTENJE – medicinska oprema