254-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:254-16-O – радне униформе (ципеле, хтз опрема, одела и остало), за потребе запослених који обављају немедицинске послове у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 254-16-O

dodatno pojašnjenje 1 i 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 254-16-O

dodatno pojašnjenje 3

DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 254-16-O

dodatno pojašnjenje 4

dodatno pojašnjenje 5

odluka o obustavi 254-16-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 254-16-O